Blue Exorcist

Blue Exorcist ตอนที่ 01 พากย์ไทย รีบดูก่อนโดนลบ

Blue Exorcist

ในโลกที่การดำรงอยู่ของปีศาจเป็นเรื่องปกติ อัชชา โลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ และ เกเฮนน่า ดินแดนว่างเปล่าที่เหล่าปีศาจครอบครอง โอคุมูระ ริน และ โอคุมูระ ยูคิโอะ ทั้งสองเป็นพี่น้องที่ถูกเลี้ยงดูมาจากบาทหลวงฟุจิโมโตะ ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของทั้งสองคน ทั้งสองคนเป็นบุตรของซาตาน จอมมารแห่งขุมนรก ทำให้มีพลังปีศาจอยู่ในตัว โดยที่รินคนพี่ มีเปลวไฟสีฟ้าสัญลักษณ์ของบุตรแห่งซาตานคลุมตัวอยู่ตลอด และมีพลังในการทำลายล้างที่รุนแรง ขณะที่ยูคิโอะคนน้องไม่มีเนื่องจากร่างกายอ่อนแอ เพื่อปกปิดศาสนจักรถึงตัวตนของเด็กทั้งสอง บาทหลวงฟุจิโมโตะจึงทำการผนึกเปลวไฟของรินไว้ในดาบสยบมาร ยามใดก็ตามที่ดาบถูกดึงออกจากฝัก ผนึกก็จะคลายออก

วันหนึ่ง รินเกิดทะเลาะกับบาทหลวงฟุจิโมโตะอย่างรุนแรง จนถึงกับกล่าวถ้อยคำที่ทำร้ายจิตใจของฟุจิโมโตะไป จิตใจของฟุจิโมโตะตกต่ำลงชั่วขณะ ซึ่งเป็นช่องโหว่ให้ซาตาน ผู้จ้องที่จะยึดร่างฟุจิโมโตะเพื่อให้ตนสามารถมีกายเนื้อบนโลกมนุษย์ สามารถแทรกแทรงร่างของฟุจิโมโตะได้ แม้ฟุจิโมะโตะ จะเป็นถึงพาลาดิน ตำแหน่งสูงสุดของบรรดาเอ็กซอร์ซิสต์แห่งศาสนจักร ร่างกายก็ไม่อาจรับกับพลังอันมากมายของซาตานได้ ฟุจิโมโตะจึงเสียชีวิตลง ผู้ภัทรใหญ่ ละครย้อนหลัง 

ภายหลังการเสียชีวิตของพ่อบุญธรรม ทั้งสองพี่น้องจึงถูกส่งมายังโรงเรียนอัศวินกางเขนอย่างถาวร ซึ่งเป็นที่ที่ยูคิโอะทำงานก่อนอยู่แล้ว ที่นี่จะคอยฝึกสอนนักเรียนให้ได้เป็นเอ็กซอร์ซิสต์ หรือผู้ปราบมาร เอ็กซอร์ซิสต์จะต้องคอยปราบปีศาจที่เป็นภัยอันตรายต่อชาวเมือง เมือง และศาสนจักร และมีลำดับขั้นตลอดการบังคับบัญชาเช่นเดียวกับตำรวจ รินได้เข้ามาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้ โดยมี เมฟิซโต้ เฟเลส อาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งรู้ความลับของทั้งสอง ช่วยปิดบังตันตนที่แท้จริงให้ ขณะทีมีบุคคลบางกลุ่มที่มีอำนาจและรู้ความลับ กำลังพยายามวางแผนให้รินเป็นเครื่องมือทำลายเกเฮนน่า โลกของซาตานและเหล่าปีศาจ ดูละครย้อนหลัง